نمایش 1–18 از 20 نتیجه

فروشگاه

رک دیواری 12 یونیت عمق 60 پنل بازشو

موجود در انبار

4,755,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000046
برند

پایا سیستم

نوع

دیواری

تعداد یونیت

12 یونیت

عمق

60 سانتی متر

رک دیواری 9 یونیت عمق 60 پنل بازشو

موجود در انبار

4,170,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000045
برند

پایا سیستم

نوع

دیواری

تعداد یونیت

9 یونیت

عمق

60 سانتی متر

رک دیواری 9 یونیت عمق 45 پنل بازشو

موجود در انبار

3,680,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000044
برند

پایا سیستم

نوع

دیواری

تعداد یونیت

9 یونیت

عمق

45 سانتی متر

رک دیواری 9 یونیت عمق 45 پنل ثابت

موجود در انبار

3,190,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000043
برند

پایا سیستم

نوع

دیواری

تعداد یونیت

9 یونیت

عمق

45 سانتی متر

رک دیواری 7 یونیت عمق 45 پنل ثابت

موجود در انبار

2,980,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000042
برند

پایا سیستم

نوع

دیواری

تعداد یونیت

7 یونیت

عمق

45 سانتی متر

رک دیواری 6 یونیت عمق 45 پنل ثابت

موجود در انبار

2,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000041
برند

پایا سیستم

نوع

دیواری

تعداد یونیت

6 یونیت

عمق

45 سانتی متر

رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 عرض 80 تتا گاما

موجود در انبار

29,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000040
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

42 یونیت

عمق

100 سانتی متر

رک ایستاده 42 یونیت عمق 80 عرض 80 تتا

موجود در انبار

24,760,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000039
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

42 یونیت

عمق

80 سانتی متر

رک ایستاده 47 یونیت عمق 100 گاما

موجود در انبار

29,240,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000038
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

47 یونیت

عمق

100 سانتی متر

رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 گاما

موجود در انبار

19,820,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000037
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

42 یونیت

عمق

100 سانتی متر

رک ایستاده 36 یونیت عمق 100 گاما

موجود در انبار

21,517,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000036
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

36 یونیت

عمق

100 سانتی متر

رک ایستاده 28 یونیت عمق 100 گاما

موجود در انبار

18,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000035
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

28 یونیت

عمق

100 سانتی متر

رک ایستاده 42 یونیت عمق 80 بتا

موجود در انبار

21,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000034
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

42 یونیت

عمق

80 سانتی متر

رک ایستاده 36 یونیت عمق 80 بتا

موجود در انبار

19,570,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000033
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

36 یونیت

عمق

80 سانتی متر

رک ایستاده 28 یونیت عمق 80 بتا

موجود در انبار

16,900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000032
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

28 یونیت

عمق

100 سانتی متر

رک ایستاده 42 یونیت عمق 60 آلفا

موجود در انبار

19,380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000031
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

42 یونیت

عمق

60 سانتی متر

رک ایستاده 36 یونیت عمق 60 آلفا

موجود در انبار

17,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000030
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

36 یونیت

عمق

60 سانتی متر

رک ایستاده 28 یونیت عمق 60 آلفا

موجود در انبار

14,580,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: rk-0000029
برند

پایا سیستم

نوع

ایستاده

تعداد یونیت

28 یونیت

عمق

60 سانتی متر